Heartmath Veerkracht coachtraject

Het HeartMath Institute uit Amerika heeft een wetenschappelijk bewezen methode ontwikkeld: het Veerkrachtprogramma die onze hartritmevariabiliteit in een smallere en hogere bandbreedte brengt. Door een regelmatiger hartritme aan te leren wordt de samenwerking tussen hart en hoofd verbeterd, wat leidt tot:

 

▪ hoger zelfbewustzijn en zelfsturing van emoties
▪ groter welbevinden
▪ minder stress
▪ helderder denker
▪ betere beslissingen
▪ betere samenwerking
▪ en meer verbinding

 

Ik zet hartcoherentie nu een paar jaar in voor mezelf, mjin gezin, collega’s en clienten, en de resultaten blijven me verbazen! Meer ontspanning in hart, hoofd en lijf. Slimmere beslissingen. Betere samenwerking en meer medewerking van partner en kinderen, bazen en klanten.

Als officieel gecertificeerd HeartMath stressreductie coach en trainer heb ik de deskundigheid en bevoegdheid om het HeartMath Veerkrachtprogramma aan te bieden aan jou en iedereen die met meer inituïtieve intelligentie door het leven wil gaan. En die zelf de handvaten wil hebben om meer balans en ontspanning in je dagelijks leven wil ervaren.

Hoe ziet het Veerkrachtprogramma eruit?

Het HeartMath Veerkrachtprorgramma bestaat uit zeven sessies van 1 uur  (eerste sessie is 1.5 uur) verdeeld waarbij we om de twee weken afspreken. In dit programma ontdek je hoe je je hartritme kunt stabiliseren en hoe dit je voelen, denken en handelen op een hoger niveau brengt in de meest praktische zin van het woord.

* IkZie Coaching onderscheidt zich van andere providers door een langer programma aan te bieden waarbij je sessie 8 tot 3 maanden na afloop van het Veerkrachtprogramma kunt inplannen om je ‘on track’ te houden. Daarnaast ontvangen je tot 3 maanden na afloop van je coachtraject e-coaching. Als geen ander weet ik dat het implementeren van een nieuwe gewoonte tijd kost en inzet kost. Vandaar dat ik zoveel waarde hecht aan de 8e sessie. Mail me als je meer wilt weten over het Veerkrachtprogramma

Tijdens het coachtraject krijg je van mij de inner-balance sensor in bruikleen, zodat je optimaal kunt oefenen.